Анализи

Тайната е разкрита: Вижте Защо Борисов е във Властта! Виж Тук:

Според „Ръководството за диагностика и статистика на психическите болести“ в САЩ почти 40 процента от хората могат да бъдат считани за луди. В тази връзка поне от статистическа гледна точка се появява въпросът, дали Б. […]