България е на прага на Гражданска Война!

България е заличена от мафията държава – демографски, териториално, икономически, културно, образователно, религиозно.

България беше изпратена в световните гробища на историята. Нация, устояла 13 века, беше унищожена. „Мисията – изпълнена“.

„България – без българи“ – докладва мафията на своите англосаксонски ционистки господари, които обаче никога не оставят следи за своите престъплиния и в близко време ще ликвидират и тези мафиотчета, начело с един селски бандит.

Единственият шанс за реанимиране на трупа на България е да се опита да събере сили, за да мине през оздравителна гражданска война – народът срещу мафията.

Гражданската война е начин за изрязване на спукания цирей на назрелите проблеми когато няма други методи за неговото отстраняване и когато методът на насилието се оказва най-прост.

България е на прага на гражданска война. Това е последният й шанс да излезе от ковчега на историята.

Източник: Строго Секретно

Ако статията ви е харесала, споделете я с приятелите си в социалните мрежи от тук:

Facebook Google

Вижте още:

6 коментара

 1. ГРАЖДАНСКА ВОЙНА СЕ ПРАВИ ОТ МЛАДЕЖИТЕ! НАШИТЕ, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, СА ЕМИГРАНТИ! САМО ФУТБОЛНИТЕ АГИТКИ НЕ СА ДОСТАТЪЧНИ…

 2. Отново само пожелания.Къде е програмата.Отдаването на една идея,не е като подпис в/у празен лист,а предварително обмислени действия.

  • Българско Народно Опълчение „Шипка“
   – БНО Шипка – привлича, обединява и ръководи дейноста на всички български граждани в България и по света, без значение от тяхната възраст, вяра, образование и пол. Приемат се всички български граждани споделящи идейте ни от въпиющата нужда за военно патриотично образование, придобиване на начална военна подготовка, подпомагане на Въоръжените сили на НРБ, доброволна братска взаймопомощ между всички български граждани намиращи се в беда или нужда, както и от координиране дейноста на местното население при необходимоста от самоотбрана или възникващи кризи..
   От участниците на база на техните умения, възраст и професионални квалификации се формират отделни доброволни единици с централизирано командване, като същите трябва да бъдат преподчинени на отделните департаменти.
   Департамен Административен
   Обединява на местно и национално ниво, ръководителите не отделните департаменти в единна полувоенна централизирана структура за ръководство! Това позволява бързото оперативно и изпреварващо реагиране при всяка една извънредна ситуация или сложна вътрешна и международна обстановка!
   Ръководителите се избират от местните структури на Опълчението и трябва да бъдат български граждани по пройзход с доказани управленски и морални волеви качества а по възможност с и военен опит. Задължително условие е същите да са волеви и енергични, с нестандартно творческо мислене личности, т.е. най достойните жени и мъже представители на Българският РОД.

   Департамент Сигурност
   Департамента провежда комплекс от сложни международни оперативни мероприятия за осигуряване на информация и разкриване на всички лица в държавната администрация, Парламента и политически партии които са предали РОДИНАТА, вербувани са от чужди разузнавателни централи или икономически субекти и като агентите на чуждо влияние провеждат враждебна на българският народ организационна, икономическа, шпионска и политическа дейност водеща до окончателно разрушаване устойте не страната, на българската икономика, финансова система, образование, на системата и службите ни за национална сигурност, на българската народна армия, МВР и всички държавни институции. Същият комплекс от мерки се реализира и по отношение на всички лица замесени в корупционна дейност, престъпното заграбване /прих-ватизиране/ на всички стратегически предприятия, отрасли, ресурси и природни богатства на българският народ с последваща препродажба на транснационалните корпорации. Осигурява изпреварваща информация за всякакви враждебни действия против народа на България, Опълчението и членовете ни. Разработва и реализира комплекс от изпреварващи оперативни мероприятия за тяхното неутрализиране. Осигурява комплексната сигурност и охрана на всички операции провеждани от отделните департаменти на БНО Шипка, както и безопасноста на всеки от членовете ни и техните семейства. За правилното и успешно функциониране на департамента същият може да вербува и привлича като свои доброволни помощници лица от различни други националности живеещи на територията на НРБ, български граждани и бизнесмени намиращи се в чужбина. Департамента ще подпомага дейноста и ще си сътрудничи на различни нива и с някои държавни ведомства зайнтересовани от позитивното разрешение на всички указани проблеми.
   Няма да пренебрегваме и контактите с представителите на официалните органи изключая техните политически ръководства. Във всички структури има и работят български граждани, които ненавиждат установеният окупационен режим и антинароден модел на управление и са готови да ни подкрепят в неговата замяна и връщането на властта под контрола на народа. Естественно винаги трябва да помним и за огромното количество предатели, престъпници и тъмни личности назначени в тези структури от продажният ни престъпен елит!

   Департамент Хуманитарни операции
   Департамента – събира, съхранява, транспортира и преразпределя финансови средства, хранителни продукти, дрехи, медицински и други материали с които безвъзмездно подпомата местното население и бедните български граждани при икономически кризи, войни, стихийни бедствия, промишлени аварии и катастрофи от всякакъв вид и характер. За предпочитане е в Департамента да бъдат пренасочвани предимно жени, деца и хора в напреднала възраст! За реализиране дейноста на департамента същите ще могат да използват личните средства, складове, МПС, продукти, дрехи, медикаменти и домове собственост на тях или на останалите членове на Опълчението!

   Департамент Информация, Анализи и Пропаганда
   Департамента обединява и координира дейноста на звената за информационно аналитично осигуряване и групите за водене на информационно пропагандни и психологически воини. Провежда информационно разяснителни кампании сред населението на засегнатите от кризисни ситуации региони, координирано противодейства на всяка враждебна на българското население пропаганда, на разпалването на етническа и религиозна нетърпимост и конфликти както и на страхови психози, целящи да отвлекат внимяанието на народа от обективната реалност. Осигурява изпреварваща информация за нуждите на Опълчението и за бъдещи кризисни ситуации и разработва начините за тяхното по успешно преодоляване. Департамента е структурата в Опълчението която ръководи и провежда мощни информационни кампании за пропаганда на Българските Национални идеали, истинската история на България, за пропаганда на недостижимите подвизи на нашите славни предци, всоките нравствените и морално волеви качества на българският РОД, на ежедневните ратни подвизи и народополезна дейност на нашите съратници и нуждата от Ново Национално възраждане.

   Департамент Финанси
   Департамента ръководи провеждането на всички регионални, международни и национални кампании за събирането на необходимите финансови средства и ресурси нужни за функциониране на Опълчението и реализиране на всички заявени програми.

   Департамент подбор и подготовка на кадри
   Департамента ръководи дейноста на структурите за подбор и подготовка на кадри

   Целта на обединените в Комитета за Национално Спасение „Васил Левски“ и Българско Народно Опълчение „Шипка“ народно патриотични организации, български общности и отделни граждани от страната и чужбина е не само освобождение на Отечеството и отстраняване на целият престъпен политически елит управлявал и разграбвал страната през последните 23 години, но и съд за поредната Национална Катастрофа, конфискация на награбеното от тях и цялото им престъпно обкръжение и връщането му, в народната хазна. Връщане на властта, стратегическите отрасли и всички природни ресурси под контрола на народа, връщане на всяка продадена на чужди граждани или техните подставени лица, педя българска земя. Отмяна на всички антинародни закони приети през последните двадесет и три години като нелегитимни, излизане на страната от всякакви военни организации и блокове. Забрана дейността на всякакви антибългарски и антинародни организации или елитарни тайни общества. Забрана пропагандата на религиозно и сексуално насилие, на неморалният образ на живот, на опорочаване на националните идеали и герои, на насаждането на пораженска или робска психика и антибългарска идеология, на чужди за народа ни морални и духовни ценности. Изкореняване на наркобизнеса, корупцията, проституцията и злоупотребата с власт, на личностното облагодетелстване за сметка на ресурсите, кръвта и потта на българският народ и разграбване на създаденото от нас и предците ни национално богатство.
   След ускореното прочистване на всички структури на властта и бизнеса от всякакви национални изменници, предатели и агенти на враждебно на народа ни външно влияние или на чуждестранните спец-служби, ще трябва ускорено и в условията на военно мобилизационен режим да реализираме и проекта си за НОВО НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ на БЪЛГАРИЯ.

   Това означава, че ще трябва да: върнем контрола на държавата над цялата финансова система и банки, да преразгледаме и отменим убийствените за народа ни лихви, да опростим просрочените заради безработица или убийствени лихвени проценти кредити и данъците на най бедните български граждани, на малките и средни фирми, да построим в ускорени срокове хиляди модерни детски градини, да проведем тотална рехабилитация на всички училища и университети в страната като подменим изцяло а не декоративно, съществуващата ВИК и електропреносна мрежа, покриви, изолации, дограми, оборудване. Да построим към тях нови и модерно оборудвани общежития, свръх съвременни научно изследователски лаборатории, библиотеки, спортни комплекси и фитнес центрове за тотално възстановяване физическото здраве на нацията, да построим нови и цялостно възстановим и ремонтираме комплексно всички болници като им осигурим най модерното медицинско оборудване, апаратура и висококвалифициран персонал, да възродим българската армия и Военно Промишлен Комплекс, Научно Изследователски Институти и Конструкторски Бюра за да си гарантираме националната сигурност и териториална цялост на страната. Ще ни се наложи ускорено да построим в умишлено доведените до разруха региони на страната нови, високо технологични предприятия с експортна ориентираност, на регионални Преработвателно консервни центрове за гарантирано изкупуване и преработка на селско стопанската продукция от възстановените кооперативни и лични стопанства, на районни Машинно Тракторни центрове за промишлена обработка на българската държавна, кооперативна и общинска земя. Ще се наложи да върнем всички стратегически отрасли и природни ресурси под контрола на народа, за да си гарантираме, че приходите от тях ще отиват в българската хазна а няма да бъдат изнасяни в чужбина, от алчните ръководства на чужди корпорации и техните местни слуги. Тези средства заедно с конфискуваното от продажните ни политически елити откраднато народно имущество и средства ще трябва да отидат за тоталното възраждане на страната и нейната икономика. образование, здравеопазване, селско стопанство, фундаментална наука, народна армия, български спец служби, Сили за специални операции, Трудови, Строителни и Транспортни войски към Националната ни Гвардия. Ще ни се наложи да отменим и всички приети в последните години анти-народни укази, „закони“, нормативни актове, правилници, разпоредби и други престъпни измислици насочени само към ограбването на народа, формиране на корупционни практики, административен рекет и зависимост или налагането на непосилни за болшинството граждани наказателни постановления, глоби, актове и санкции. Ще бъдем принудени в ускорени срокове да решим и проблема с демографската криза на основно образуващата нация, със съхраняване на българският генофонд, родова памет и историческо наследство, с пренаписване на умишлено фалшифицираната от враговете ни и техните местни слуги величава и истинска история. Да обединим в единен и несъкрушим съюз всички български общности в света включително и тези които от векове са базирани и съществуват на територията на други страни и региони както и на всички техни ресурси, култура и отбранителни възможности.
   Ще трябва да осигурим и възможност на около четиристотин хиляди български деца от бедни и средни семейства да постъпят или продължат своето образование за държавна сметка във възродените българските университети защото в момента те са окончателно лишени от възможността да заемат бъдещи административни длъжности в държавната администрация на България поради невъзможност на безработните им или бедни родителите да финансират тяхното обучение и издръжка. Голяма част от следващите са принудени да работят при непосилни условия и за смешни заплати за да се издържат поради което не успяват да получат и така нужното на тях и Отечеството качествено образование. Това ги обрича на вечно робство и слугинаж на най ниските стъпала на социалната и обществено професионална реализация, докато децата на тези които ограбиха България и народа ни учат в най престижните и скъпо платени учебни заведения в света. Настоящата ситуация гарантира, че само децата на продажните ни и престъпни политически и „бизнес елити“ ограбили и съсипали страната ще заемат в бъдеще и всички висши управленски постове. Така те естествено ще продължат и пагубната политика на своите родители, за окончателното унищожение на България, докато децата на народа ни ще бъдат само техни безправни слуги и роби

   Ще ни се наложи, да реализираме и някои отдавна разработени програми за неколкократното снижаване на разходите на всяко българско семейство за отопление, осветление, вода, храна и други присъщо необходими за живот и оцеляване разходи включително за осигуряване на безплатно образование, лечение и възстановяване.
   Ще се наложи, ускорено да социализираме и комплексно адаптираме в културно, образователно и социално отношение отделните етнически групи в страната за да може ВСИЧКИ НИЕ да имаме не само равни и еднакви за всички ни права, но и равни и еднакви за всички ни, задължения и отговорности.
   Ще ни се наложи, обединени заедно да направим и хиляди други полезни за страната и народа ни неща, на които не им е тук нито времето нито мястото за обсъждане.
   Ако искате да участвате сте добре дошли на борда. Нямаме нужда от тези който вече са се предали и са готови да вдигнат белият флаг и позорно да легнат под краката на тирана и новите ни поробители. Имаме нужда само от тези които вярват в собствените си сили, в силата и могъществото на обединеният в несъкрушим сноп от копия, вяра и дух Български НАРОД.
   Само от тези които не са се предали, а вярват и са готови да работят и се борят докрай за реализирането на своите мечти. Да се сражават не само за свободата и достойното слънчево бъдеще на своят народ и Отечество а и за новото Българско Национално Възраждане, свобода и достоен живот и на своите деца. ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ!
   Ако сте сред малцината избрани и вече прогледнали български граждани, можете да разпространите този материал във групите и форумите до който имате достъп и да се свържете с щаба.
   Укажете в какви области всеки един от вас може да бъде полезен и е готов да работи за общото народно дело! В какви области бихте желали да реализирате своите професионални и научни способности или лични качества след ПОБЕДАТА!
   Какво ще предпочетете всеки един от вас, е въпрос на ваш личен избор и решение. НИЕ вече сме избрали своят път и ще го извървим с достойнство и чест до самият край. Дали заедно и рамо до рамо ще се сражаваме на полето на боя, за свободата и достойнството на своят народ и деца, ще решите сами. Ако решението Ви е позитивно, ние можем само да ви приветстваме с добре дошли в редиците на Българското Народно опълчение. А в опълчението както е казал поетът – И всякоя възраст, класа, пол, занятие зимаше участие в това предприятие; богатий с парите, сюрмахът с трудът, момите с иглата, учений с умът, …
   Правдата и нашият непобедим прабългарски дух и Бог са на наша страна и победата така или иначе ще бъде само и единствено за народа на БЪЛГАРИЯ!
   За мен е чест!
   нач. щаб: подп. Валтер!
   За контакти с обединеният щаб:
   Vasil-Levski-Armya@hushmail.com
   SvobodnaBulgaria@hushmail.com

   ПЛАН НА ЗАДГРАНИЧНИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕН ЩАБ „СВЯТА И ЧИСТА БЪЛГАРИЯ“ БЪЛГАРСКА ОСВОБОДИТЕЛНА ГВАРДИЯ
   ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

   Оценяйки все по-усложняващата се международна и вътрешна обстановка, невъзможността за провеждане на честни избори на държавници, както ускорената турцизация и обезлюдяване на цели територии, верни на нашата клетва за вярност на народ и Отечество, Задграничен революционен щаб „Свята и чиста България“ преминава към втори етап от дейността си – подготовка за контранастъпление. Цел: Спиране противника на рубежа „Ран и Ът“ и преминаване в решително контранастъпление, разчленявайки противниковите групировки до пълното им унищожение. Противник : – стар и новосъздаден партийно-бюрократичен елит, дълбоко ешелониран в олигархично-мафийотски кръгове и партийни структори в единна „парламентарна“ система. Собствени сили : – Сили за бързо реагиране – редови членове на Съюз на командосите в България, 2-ри, 3-ти и 4-ти батальон рейнджъри участвали в мисията „Сини каски“ в Камбоджа с основна задача: във взаимодействие с военна легия „Г.Ст.Раковски, войнишките комитети в основните войскови поделения и полицейските синдикати да блокират, овладеят и неутрализират бастионите на властта: МВР, министерски съвет, МО и ГЩ, МВнР; блокиране дейността на БНБ и всички останали банки в страната, основно в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Хасково, Кърджали, механизираната бригада в Карлово, танковата бригада в Г.Малина. Овладяване и поставяне под контрол на всички граждански и военни летища. Конкретните задачи, вариантите, методите и способите на действия ще бъдат предадени на ръководствата на всяка бойна група. – Първи ешелон: редовите членове на съюзите и клубовете на запасните офицери, сержанти и войници – членове на ловни дружини, редови полицаи и кадрови военнослужащи с основна задача: блокиране подходите към посолствата с приоритет турското, американското, руското, немското, френското, холандското и шведското, както и създадената от нас структура „Българска освободителна гвардия – БОГ“. В състава и влизат голяма част от финансово-икономическите българи – емигранти и родолюбивите емигрантски организации от Канада, САЩ и Европа, основани след 1945 година до днес. Числеността и е не по-малко от петстотин хиляди души организирани българи чрез родствена връзка, лични познанства, приятелства в социалните мрежи… с основна задача: завръщане в Родината по сигнал и овладяване сградите на областните и общински центрове в страната, БТА, телевизионни и радио- възли. Отстраняване на ръководствата и заставяне на администрацията за незабавна подготовка за извънредни избори за Велико народно събрание по новия Закон за избори на народни водачи.
   – Резерв: партийните структури на родолюбиви движения и партии, дребни и средни производители с основна задача: организиране на повсеместно гражданско неподчинение, блокиране на основни пътни артерии и възлови кръстовища в деня на операцията с цел ангажиране на основните полицейски сили и недопускане на тяхната субкоординация. ОСНОВАНИЕ: 1. Всички сме с твърдо българско самосъзнание. 2. Водени сме от една една и съща цел: Съхраняване българщината и онова което е останало от изконните български земи на днешна България. 3.Всички помним заръките на Кан Кубрат от легендата за синовете му и снопа стрели: „Единението прави силата!“ ЗАДАЧИ ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ: 1.Финансово обезпечаване на плана чрез външна независима банка. 2.Създаване на три канален, единен координационен /мобилен/ център извън пределите на страната и команден пункт със седалище в гр./Не се чете/. 3.Изграждане на единна система за оповестяване. 4.Максимално използване ефира на действащите патриотични електронни и печатни медии за оповестяване и информираност на всички българи. 5.Подготовка на: – информационно-разузнавателната група; – звеното „Вътрешна сигурност“; – групата за блокиране дейността на мобилните оператори, радиосвързочните системи и телефони тип „петолъчка“; – центровете за материално-техническо осигуряване. 6.Подготовка за взаимодействие на структорите участващи в операцията.

   ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА НА ОПЕРАЦИЯТА: ОТНЕМАНЕ НА ВЛАСТТА!
   ОСНОВАНИЕ: 1.Който притежава властта, той определя посоката и дневния ред на обществото, стратегическата цел на държавата, нейния национален идеал, национални интереси, темпове за социално и икономическо развитие, стандарт и жизнено равнище на нацията. Без власт, мнозинството е като бебе без памперс. Властта е единствен мирен инструмент за ликвидиране на сегашното статукво, националния нихилизъм, безхаберието, безотговорността и паразитизма на досегашните правителства, както и тяхната безнаказаност без кървави ексцесии. Всички манипулации, че чрез промени, реформи и всякакви подобни идиотизми ще се промени живота на мнозинството, са познати опити за козметични фасадни промени, без ликвидиране на самото статукво: „Болен здрав носи“, „Сит на гладен не вярва“ и „Богатия по-богат, бедният по-беден“! 2.Властта е единствен мирен инструмент за ликвидиране на сегашното статукво, националния нихилизъм, безхаберието, безотговорността и паразитизма на досегашните правителства, както и тяхната безнаказаност без кървави ексцесии. Всички манипулации, че чрез промени, реформи и всякакви подобни идиотизми ще се промени живота на мнозинството, са познати опити за козметични фасадни промени, без ликвидиране на самото статукво: „Болен здрав носи“, „Сит на гладен не вярва“ и „Богатия по-богат, бедният по-беден“! 3. Властта трябва да бъде отнета от грешните ръце на шепа хора и предадена в ръцете на конституцията. „Каквото за гол Хасан, такова и за президента!“ Човешки решения не могат да противоречат на конституцията и са съчетани с носене на индивидуална наказателна отговорност. Парламентарната република е олигархичен модел. Чрез този модел, властващите кръгове /партии, мафиоти, олигарси, банкери …/ доведоха България до пълна разруха и поредна национална катастрофа, прикривайки се зад т.нар.„колективни решения“ като ненаказуеми, т.е. отсъства пряката наказателна отговорност. Парламентарната Република не е форма за България. В тази връзка, Задграничен революционен щаб „Свята и чиста България“ предлага на народа нов организационен модел на държавно управление – Конституционна България. В този модел всички закони са конституирани, така че да не противоречат на Конституцията /конституционно единоначалие/, тотална дисциплина обвързана с индивидуална наказателна отговорност подробно фиксирана в нов наказателен кодекс. За всяко грешно решение се носи индивидуална наказателна отговорност, като ще бъде възстановено смъртното наказание за предателство и измяна на Отечеството. СПОСОБИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ВЛАСТТА 1.С мирни средства / Изчерпан/ : Убеждения, кореспонденции, петиции, подписки, мирни шествия, протести, митинги, стачки, демонстрации. Продължителен, несигурен и неприложим за България способ с предизвестен изход. Дори да има успех този способ, то той е консенсусен /частичен/ или временен. При този способ, притежаващите властта разполагат и използват принудителни социално-икономически и финансови лостове, както и силови институции за противопоставяне на тези мирни средства.Факти: дисциплинарни уволнения, заплахи за разправа със семейства, отвличания, убийства, закупуване на водоструйки за разпръсване на протестиращи… Резултати от способа: „ Кучетата си лаят, кервана си върви“. 2.С принудителни средства: „Кучето скача според тоягата!“ „Само бито куче си подвива опашката!“ – Първи вариант: Повсеместно гражданско неподчинение, блокиране на основни пътни артерии и поставяне на ултиматуми до подаване оставка от настоящото правителство. После? Кой ще го замени? ; – Втори вариант: Неорганизирани бунтове и метежи по места прерастващи в народно въстание с присъединяване на войскови и полицейски подразделения и предизвикване на предсрочни избори за Велико народно събрание.Кой ще извърши подготовката? По кой Закон? ; – Трети вариант: Преврат и установяване на военен режим от Българска освободителна гвардия с използване на армейски подразделения, жандармерия и полицейски части в контранастъпателната операция за овладяване на местните полицейски управления, станции за далекосъобщения, телевизии, радиа. Обсада и превземане бастионите на властта: Парламент, Министерски съвет, Президентство. Стабилизиране на държавата и предаване властта в ръцете на позиционна законно избрана структура под ръководството на хора извън стария „елит“. Помнете думите на Дякон Левски: “ Те няма да се поколебаят отново да посегнат към властта, а Вие трябва да ги спрете!“
   ВТОРА ОСНОВНА ЗАДАЧА – УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЗИЦИОННА ВЛАСТ!
   І.ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
   Великото Народно Събрание учредява новата Българска държава. като обсъжда, приема и обнародва предварително подготвените от нас всички необходими документи. 1.Обявява политическата система на ХХІ век – Алтруизъм. а.Учредява и обявява нова държавна структура на управление: – Велико народно събрание – законодателна структура, – Държавен съвет /съвет на административните водачи / – оперативна структура, – Министерски съвет – изпълнителна структура, – Съдебен съвет – правораздавателна структура. б. Обявява символите на Конституционна България: – национално знаме: хоризонтален трибагреник / бяло, зелено, червено / с надпис „СВЯТА И ЧИСТА БЪЛГАРИЯ “ ; – Държавен химн – “ Де е България „; – Държавен герб – бюстовете на Левски, Ботев и Вазов; в. Обявява Декларация за Независимостта на целокупна България ; г. приема новата Конституция – съответстваща на формата на управление с неотменимите правила на новия обществен строй; д. Закон за деурбанизация и нова административно – икономическа архитектура на държавата и нова организация на самоуправление на обществото; е. Отмяна на старата конституция, всички съществуващи закони и нормативни актове, служащи на екслоататорските обществата на ЕГОИЗМА. ж. Закон за пълна департизация на обществото и лустрация с 100 годишна давност; з. Закон за възстановяване на смъртното наказание и нов наказателен кодекс; е. Други закони, подзаконови и нормативни актове …
   ВЪНШНА ПОЛИТИКА
   1. Национален референдум с участие на всички българи включително и в отнетите български земи и обявяване възстановяването реалните граници на Сан Стефанска България. Пресъединяване изконните български земи с подложените на асимилация наши сънародници към майка България; 2. Обявяване на Берлинския и Ньойския договори за нищожни и уведомително писмо до ООН за възстановяване на реалните граници на Сан Стефанска България; 3. Безусловно излизане от структурите на НАТО, обявяване на неутралитет и предоговаряне взаимоотношенията с ЕС в защита на националните интереси, а при отказ излизане от структурите на ЕС от подобен тип; 4. Предявяване на надлежни искове към: – Република Турция за изплащане обещетения с принадлежащите лихви по щетите които е нанесла на България и възстановяване имотите на прокудените от изконните български земи тракийски българи. – Република Гърция за възстановяване стойността на насилствено наложени, несправедливи репарации след Втората световна война; – Германия и Русия за възстановяване ограбеното и изнесено от България българско злато по време и след Втората световна война.

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*